Duurzaam geteeld

Best Bromelia is aangesloten bij Geo-Well

Samen voor een schonere toekomst

Best Bromelia is aangesloten bij Geo-Well, wat staat voor duurzame, milieuvriendelijke tuinbouwproducten gericht op een schonere toekomst. De producten die onder dit label vallen zijn potplanten, snijbloemen en groenten die op aardwarmte worden geteeld. Door samen bewust te zijn van ons milieu en veranderingen door te voeren ten bate van duurzaam ondernemen leveren wij een bijdrage aan een schonere toekomst. Een toekomst waarbij volgende generaties mensen, planten en dieren een prettige leefomgeving hebben.

Best Bromelia draagt bij aan jouw leefomgeving

Door op aardwarmte te telen wordt de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd. Dit zorgt direct voor een verbetering van uw leefomgeving. De kassen waarin de Geo-Well producten groeien worden verwarmt met aardwarmte. Deze warmte wordt vanuit de kern van de aarde naar boven gepompt. Door benutting van aardwarmte wordt door de Geo-Well telers 16.000.000 m3 minder aardgas verbrand per jaar.

De voordelen van Geo-Well

Met de aankoop van een Geo-Well product:

  • Draag je direct bij aan een schonere toekomst
  • Verminder je de CO2-uitstoot.
  • Ga je de opwarming van de aarde tegen.
  • Verbeter je jouw leefomgeving.
  • Draag je bij aan een gezondere toekomst voor jezelf en komende generaties.

De Geo-Well producten voldoen nu al aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor 2020.

Energiezuinig

We weten allemaal dat we zorgvuldig met onze aarde moeten omgaan. We scheiden het afval, rijden met schonere auto's en gebruiken steeds vaker windmolens en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Het gebruik van aardwarmte door Geo-Well telers sluit hier naadloos op aan. Aardwarmte is eigenlijk de overtreffende trap in deze ontwikkeling.

Telen met aardwarmte

Aardwarmte is de meest duurzame energiebron voor het verwarmen van gebouwen. Hoe dieper je in de aarde komt, hoe warmer het wordt, tot circa 5.000 graden Celsius in de kern van de aarde. Deze warmte heet geothermie oftewel aardwarmte.

Werking van de aardwarmtebron

Voordat je aardwarmte kunt gebruiken, moeten er eerst twee bronnen geboord worden. Dit heet een doublet. Via de ene bron wordt warm water vanaf circa 2.000 meter diepte omhoog gepompt en door de Geo-Well telers gebruikt voor het verwarmen van hun kassen. In Nederland is het op 10 meter in de grond constant 10 tot 12 graden Celsius en daarna wordt het elke 100 meter dieper +/- 3 graden warmer. Op 2.000 meter diepte is het water circa 70 graden Celsius.

Tijdens het verwarmen van de kassen verliest het water zijn warmte. Het afgekoelde water wordt via de andere bron terug gepompt naar dezelfde diepte en wordt door de kern van de aarde weer opgewarmd. Zo is er sprake van een duurzame gesloten cirkel oftewel hernieuwbare energie. De aardwarmte vervangt het aardgas voor het verwarmen van de kassen.

Een bijkomend voordeel van aardwarmte is dat de aardwarmtebron weinig ruimte in beslag neemt en geen visuele hinder veroorzaakt of geluidsoverlast voor de omgeving.

Zonnepanelen

Best Bromelia maakt gebruik van zonnepanelen. De zonne-energie wordt omgezet in bruikbare stroom en draagt op deze manier bij aan een betere en schonere leefomgeving. In alle facetten van de bedrijfsvoering komt naar voren dat ons bedrijf bewust produceert. Waar mogelijk is Best Bromelia bewust bezig om ook in de toekomst nog in een gezond milieu op te kunnen groeien.

Duurzaam tuinbouwproducten

Wilt u meer weten over onze duurzame tuinbouwproducten? Bekijk dan ook eens de site van Geo-Well